TEKNOLOGI PENDIDIKAN

SEDIKIT MENGENAI ILMU PENGETAHUAN

Banyak yang diperkatakan mengenai ilmu pengetahuan dan kepentingannya kepada kehidupan kita … kepada kita yang ingin membekalkan diri menghadapi masa depan dengan lebih yakin lagi.   Ilmu pengetahuan memang relevan dalam hidup kita di zaman sains dan teknologi ini.

Segala-galanya di hadapan kita … yang kita temui tiap ketika … mengandungi unsur-unsur ilmu pengetahuan.  Terpulanglah kepada kita sendiri bagaimana kita menerima dan menggunakannya.

Saya bentangkan di dalam post ini,  satu tulisan mengenai perkara ilmu pengetahuan.  Semoga ianya akan membawa kita berfikir … berfikir jauh ke zaman mendatang.

————————————————————————————————-

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Hari ini matlamat utama pembelajaran,  tidak kira di peringkat apa juga,  ialah untuk menentukan bahawa kecemerlangan dicapai oleh para pelajar.  Amat diperlukan bahawa mereka mencapai setinggi dan sebaik penghasilan dalam mata pelajaran mereka.   Ini adalah satu hakikat dan ini juga merupakan satu kaedah mengukur prestasi para pelajar.  Untuk tujuan ini pelbagai panduan dan bimbingan direkacipta untuk menambah dan membantu mereka kearah matlamat ini.

Akan tetapi matlamat ini dan juga kaedah-kaedah bantuan pembelajaran yang telah diwujudkan,  dengan sendirinya menimbulkan satu suasana yang tidak begitu sihat yang biasanya mengganggu emosi,  kestabilan dan ketenteraman pelajar.

Mungkin kaedah-kaedah ini menghasilkan pelajar yang berjaya mendapatkan keputusan pemeriksaan amat cemerlang dengan mengumpul banyak A dan seumpamanya,  akan tetapi adakah keadaan ini dapat menentukan mereka lebih bersedia menghadapi peringkat-peringkat pelajaran yang lebih tinggi,  atau adakah mereka lebih bersedia dengan sepenuhnya menghadapi kehidupan di ‘dunia luar’ yang penuh dengan cabaran.

Ini adalah senario pelajaran hari ini.  Melalui program PUSAT TEKNOLOGI ini akan dikemukakan satu sistem dan konsep pembelajaran yang diyakini akan lebih ‘mesra pelajar’.  Dan konsep ini dipercayai akan menjurus kepada kepercayaan bahawa alam persekolahan itu sebagai alam untuk menimba ilmu yang lengkap.

Teknologi ini akan dikongsi bersama melalui program ini.

————————————————————————————————-

PENDIDIKAN  SEMPURNA  PENTING  UNTUK  PEMBANGUNAN  NEGARA

Nor Hartini Bt. Saari
Pegawai Penyelidik

Islam amat mementingkan soal pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang sempurna. Ini kerana pendidikan merupakan salah satu tunjang utama dalam pembangunan sosial negara. Pengabaian dalam soal pendidikan bererti mengabaikan kebajikan masyarakat dan menjejaskan pembangunan sesebuah negara. Kepentingan pendidikan kepada pembangunan sesebuah negara dapat dilihat dengan peruntukan perbelanjaan negara yang besar pada setiap tahun untuk tujuan membangunkan sistem pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. Tindakan ini dianggap sebagai satu pelaburan yang besar untuk menjamin kemajuan yang berterusan dan bagi membangunkan modal insan ‘minda kelas pertama’ pada masa akan datang.

Kita sedia maklum bahawa menuntut ilmu adalah satu fardu (wajib) terhadap seseorang insan. Maka, dengan adanya pendidikan ini, ia mampu mengeluarkan seseorang atau sesebuah keluarga daripada kepompong kemiskinan. Oleh itu, untuk keluar daripada belenggu kemiskinan, maka pendidikan yang dapat menentukan sejauhmanakah seseorang itu boleh pergi lebih jauh lagi. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan pendidikan yang dicapai, semakin terbuka luas peluang pasaran untuk menjawat pelbagai jawatan dan mendapat pulangan yang lumayan. Namun begitu, kepentingan pendidikan ini tidak harus dilihat dari segi matlamat ekonomi sahaja, tetapi ia berkaitan dengan melahirkan seorang insan yang beriman, bertanggungjawb, amanah, mempunyai akhlak atau moral yang tinggi serta matang dalam menguruskan kehidupan diri dan keluarga dengan lebih sempurna.

Hakikatnya, pendidikan merupakan satu pra-syarat kepada kemajuan kerana pendidikan dikaitkan dengan penyebaran dan penghasilan ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat membantu manusia membangunkan kehidupannya dengan lebih baik. Namun demikian, berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah pun lebih dahulu maju dari segi sistem pendidikannya wujud beberapa masalah. Pertamanya ialah berkaitan dengan muncul satu keadaan di mana para pelajar hanya belajar untuk lulus dalam peperiksaan. Ini menyebabkan fokus utama mereka dan juga penekanan ibubapa kepada pencapaian di dalam peperiksaan semata-mata tanpa memberi perhatian kepada pembinaan peribadi seseorang pelajar itu. Ukuran kejayaan seseorang pelajar itu bukannya hanya berdasarkan kepada pencapaian akademik yang cemerlang semata-mata. Natijahnya lahirlah individu-individu yang tidak seimbang disebabkan penekanan pendidikan yang juga tidak seimbang.

Dengan pendidikan yang tidak seimbang ini mana mungkin negara kita dapat mengecap pembangunan yang mampan. Sebagai contoh, penghasilan kualiti graduan akhir-akhir ini didapati tidak seimbang untuk keperluan pekerjaan bagi membangukan negara. Masalah ini menyebabkan negara kita mengalami kekurangan pekerja mahir di dalam bidang yang benar-benar dikehendaki oleh negara untuk program-program pembangunan.

Malah, apa yang kerap berlaku ialah ramai graduan yang dihasilkan adalah terdiri dari bidang-bidang yang tidak diperlukan atau pun yang sudah berlebihan dari segi keperluannya. Keadaan ini juga akan membantutkan pembangunan dan kemajuan sesebuah Negara.

Justeru itu, kepentingan ilmu pengetahuan yang seimbang dari sudut rohani dan kemahiran kini menjadi satu keperluan yang amat mustahak bagi sesebuah negara. Tanpa ilmu pengetahuan yang seimbang, keupayan untuk memajukan negara adalah amat sukar malahan akan menjejaskan apa jua rancangan dan kemajuan yang telah direncanakan. Begitulah pentingnya ilmu pengetahuan, tanpanya siapalah kita. Dunia kini lebih mengutamakan ilmu pengetahuan. Jika bangsa kita tidak berilmu kita akan jauh ketinggalan, malah akan ditinggalkan dalam usaha untuk memaju dan menjana pembangunan negara.

Apakah kita mahu senario ini berlaku kepada bangsa dan negara kita? Rasanya, kita tidak mahu tertinggal dalam apa jua bidang ilmu. Kerana kita mahu bangsa kita menjadi besar dan dihormati. Kita mahu bangsa kita boleh mencetuskan idea-idea yang besar, kita tidak mahu hanya menjadi sebagai pemerhati, pengguna dan ‘pak turut’ semata-mata tetapi kita lebih rela menjadi pencetus keilmuan di dunia ini. Begitulah sebenarnya harapan menggunung yang kita idam-idamkan untuk menjadi bangsa yang ‘hebat’ dan ‘besar’.

Walau bagaimanapun, bagi merealisasikannya kita memerlukan komitmen semua pihak. Kita maklum bahawa pada tahun ini Negara kita bakal menyambut 50 tahun kemerdekaan. Apakah pada usia 50 tahun ini bangsa kita masih lagi berada di takuk yang lama, membiarkan bangsa-bangsa asing memonopoli bidang yang sepatutnya bangsa kita sendiri yang mengunggulinya. Sebenarnya dalam mengejar pembangunan ini, selain pendidikan, sikap bangsa kita juga perlu berubah. Masa untuk menunggu peluang datang bergolek ke atas riba sudah lama berlalu. Setiap orang perlulah mengintai peluang kekosongan yang ada dalam membangunakan segala projek yang telah direncanakan.

Baru-baru ini terdapat beberapa projek mega untuk pembangunan negara telah dilancarkan, antaranya adalah Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) dan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER). Sekilas pandang, projek-projek ini mencerminkan satu kekuatan ekonomi jangka panjang yang terancang untuk pembangunan negara. Jadi persoalannya kini bagaimanakah peluang ini dapat diambil oleh bangsa kita jika mereka masih ketinggalan dalam aspek pendidikan? Terdapat segelintirnya yang masih lagi dilihat malas, membuang masa menjadi hanya ‘pak turut’ dalam gejala sosial yang negatif, dan bagaimana pula kemajuan negara hendak dicapai dalam masa yang telah ditetapkan? Jika peluang yang ada, tidak direbut oleh bangsa kita, di manakah letaknya bangsa kita pada masa akan datang? Itu yang perlu difirkan.

Justeru kita merasakan, pendidikan yang sempurna itu penting dalam menerajui sesebuah pembangunan negara. Kita tidak mahu pembangunan yang dirancang ini semata-mata hanya menampilkan peluang pekerjaan kepada bangsa lain atau warga asing yang sentiasa mengintai peluang yang ada. Kita mahu bangsa Melayu itu sendiri memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam menjayakan projek yang ada seterusnnya mengubah nasib hidup mereka.

Apa yang pasti, ilmu itu amatlah penting untuk diteroka dan didalami. Maksud mendalaminya bukan lagi secara akademik ataupun ilmiah tetapi lebih menjurus kepada penghayatan ilmu itu sendiri. Memang benar kita banyak mempunyai para ilmuan yang dilahirkan oleh beberapa universiti, tetapi itu bukan bermakna kita mempunyai segala-galanya. Kini kita memerlukan mereka yang mempunyai pelbagai cabang ilmu. Terutama ilmu kemahiran yang pelbagai bagi kepentingan negara di masa mendatang.

Justeru itu, kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan itu sangatlah penting untuk diberikan ruang yang selayaknya dalam kita sama-sama menyambut 50 tahun kemerdekaan. Moga-moga dengan berbekalkan ilmu pendidikan yang seimbang, ia mampu menjadi wadah ke arah kecemerlangan ummah dan negara.

Sumber:   Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).  Ditulis pada 24 Ogos 2007.

————————————————————————————————-

SATU PANDANGAN

Pendidikan,   pembelajaran   dan   usaha menimba ilmu pengetahuan,   merupakan agenda terpenting  dan  mendapat tempat utama dalam kita menjalani hidup hari ini.

Sebagai ibubapa kita memang sedar betapa pentingnya anak-anak kita diberi didikan yang sempurna dan lengkap demi kesejahteraan masa depan mereka.   Kita juga sedar bahawa apalah masa depan mereka tanpa ilmu pengetahuan,    tambahan pula kita ketahui  bahawa ilmu pengetahuan itu adalah perkakasan  dan  alat yang amat penting dalam dunia yang serba mencabar hari ini.

Oleh yang demikian,   segala-galanya harus kita lakukan,   untuk menentukan bahawa anak-anak kita dibekalkan secukupnya dengan ilmu pengetahuan dalam hidupnya.

Terdapat dua kaedah yang kita hadapi dalam perkara pendidikan ini,  iaitu seperti berikut:

  • Satu,   ialah untuk menentukan anak-anak kita mencapai prestasi yang cemerlang dengan mendapat keputusan terbaik dalam tiap peperiksaan yang dilaluinya.
  • Dua,  ialah untuk menentukan bahawa anak-anak kita mempunyai minat,  memahami   dan  dapat menghayati mata pelajaran yang dipelajarinya,   supaya dapat digunapakai olehnya secara praktikal dalam kehidupan sehariannya kelak.

Kedua-dua kaedah ini sama pentingnya,   dan relevan pula kepada perkembangan dan kemajuan hidup semasa.   Kedua-duanya berganding antara satu sama lain.   Dan peranan kita sebagai ibubapa pula ialah menentukan bahawa kedua-dua kaedah ini dapat direalisasikan matlamatnya.

Bukanlah menjadi tujuan lamanweb  ini untuk mengambil alih tugas guru,  tutor  atau ibubapa.   Sebaliknya kami cuma mempunyai hasrat  untuk menjemput kita semua melihat dan meninjau lebih mendalam ehwal pendidikan,   dan kaedah-kaedah yang digunakan hingga kini dalam membawa ilmu pengetahuan kepada kita dan juga anak-anak kita.   Kita akan lihat keberkesanan pendidikan dalam menyediakan masyarakat anak-anak kita menghadapi dunia yang lebih luas dan canggih di masa akan datang.

Harapan kami juga ialah lamanweb ini dapat memberi kita lebih kesedaran tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan kepada manusia hari ini,  khususnya kepada anak-anak kita.   Dan seterusnya apakah peranan yang harus kita mainkan,  sebagai ibubapa yang bertanggungjawab.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s